- is a Promotion Company & Music Magazine (KvK 76068501), which supports the independent artists worldwide, and it remains in close contact, on a friendship base with other company´s in the music business.
Our motto and our inner attitude is, to think fair minded, because it has scarcity values and it leaves a mark to remember!
Everybody should grant somebody else to be successful in the music world!

- is een promotie bedrijf en ook tegelijk een muziek tijdschrift (KvK 76068501), zij ondersteunen onafhankelijke artiesten wereldwijd, en blijven in nauw contact, op een vriendschappelijke manier, met andere bedrijven in de muziekbusiness.
Ons motto en onze innerlijke houding is, om fair te denken en zich ook zo te gedragen!
Iedereen zou iemand anders de eer geven, om succesvol te zijn in de muziekwereld!

- ist eine Promotion Company & Zeitschrift (KvK 76068501), die weltweit unabhängige Künstler unterstützt und in engem Kontakt mit anderen Unternehmen der Musikbranche steht.
Unser Motto und unsere innere Einstellung ist, fair zu denken und dies auch nach aussen zu tragen!
Jeder sollte jedem gönnen, in der Musikbranche erfolgreich zu sein!